Dokumenty

DOKUMENTY:

 

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NR PROJEKTU:

POIR.03.04.00-02-0381/20-00

OPIS PROJEKTU:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Corrugated Board Sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które nastąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 250 643,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 10/100).

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 250 643,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 10/100).

Jesteśmy
laureatem nagrody
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024